Szukaj w BIP:
Majątek -> Majątek Spółki

Majątek Spółki

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. posiada ok. 65 ha gruntów, w tym nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane oraz obiekty turystyczne, położone na terenie województwa śląskiego.

 

Tereny położone w Częstochowie, to ponad 14 ha terenów inwestycyjnych, według zapisów miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy (Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 825/LI/2005 z_dnia 21 listopada 2005 roku) są to tereny o funkcji przemysłowej oraz o funkcji przemysłowo – usługowej.

 

W zasobach Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. znajdują się tereny o zróżnicowanej powierzchni, dobrze uzbrojone (woda pitna, woda przemysłowa, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowo –przemysłowa) i bardzo dobrze skomunikowane (drogi miejskie, bocznica kolejowa). Tereny położone są w_odległości ok. 4,5 km od Drogi Krajowej nr 1; ok. 6 km od planowanego węzła Autostrady A1; ok. 6 km od centrum Częstochowy.

 

RFG S.A. posiada również tereny położone w Jastrzębiu k/Poraja, stanowiące część obszaru Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy są to tereny o dominującej funkcji usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki i_wypoczynku.

 

Tereny stanowią zwarte kompleksy, które mogą być łączone lub dzielone w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów.

 

Regionalny Funduszu Gospodarczy S.A. posiada również udziały w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (100% udziałów spółki).

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:33:48

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:10:00