Szukaj w BIP:
Informacje -> Status prawny

Status prawny

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. powstał w wyniku restrukturyzacji Huty „Częstochowa” S.A. Restrukturyzacja ta została przeprowadzona na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o_pomocy publicznej dla przedsiębiorców o_szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, rozpoczęła się w 2003 roku i_zakończyła sukcesem 25 listopada 2005 roku po wydaniu decyzji przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w_Warszawie o jej zakończeniu.

 

Plan przewidywał przekształcenie Huty „Częstochowa” S.A. – pozbawionej majątku produkcyjnego – w Regionalny Fundusz Inwestycyjny S.A., dysponujący majątkiem trwałym i zarządzający udziałami w spółkach zależnych oraz prowadzący działalność produkcyjną i usługową. Z kolei wierzyciele cywilnoprawni mieli utworzyć spółkę wierzycielską, godząc się na redukcję zadłużenia, które zamieniliby na akcje. Później majątek i akcje miały zostać sprzedane inwestorowi. Jednym z_celów tej restrukturyzacji było m.in. zachowanie możliwości gospodarczego majątku Huty „Częstochowa” S.A. (bez dopuszczenia do jej upadłości) oraz utrzymanie miejsc pracy w hucie i_spółkach.


Ostatecznie, w procesie restrukturyzacji, nazwa Spółki Huta „Częstochowa” została zmieniona zgodnie z_postanowieniem Sądu z dnia 24 listopada 2006 roku na Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa.


Stan aktualny
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000100887.

Spółka ma nadane numery: 
REGON: 000025483
NIP: 573-020-60-30

 

 

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:28:31

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:01:53