Szukaj w BIP:
Informacje -> Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: (34) 363 91 83

fax: (34) 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

NIP: 573-020-60-30

REGON: 000025483

KRS: 0000100887

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 91.387.461,70 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy)

Konto Bankowe

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Oddział  w Częstochowie

ul. Józefa Piłsudskiego 5

42-200 Częstochowa

numer rachunku 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:24:16

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:00:18